1. jednostranný tisk

Pro jednostranně potištěnou aplikaci s tvarovým ořezem je potřeba připravit dvoustránkový PDF soubor dle níže uvedené specifikace:

1. strana PDF musí obsahovat tvarový ořez s následujícími prvky: 

  • vektorová cesta
  • černý tah
  • požadovaný tvar 1:1

2. strana PDF musí obsahovat grafiku s následujicími náležitostmi:

  • spadávka min. 4 mm
  • rozlišení v závislosti na velikosti aplikace (opt. 300 ppi) 
  • barevnost obrazových podkladů ve CMYK
 

2. oboustranný tisk

Pro oboustranně potištěnou aplikaci s tvarovým ořezem je potřeba připravit dvoustránkový PDF soubor s následujícími náležitostmi:

1. a 2. strana PDF se řídí pravidly jako jednostranný tisk viz. výše

3. strana PDF musí obsahovat vertikálně zrcadlenou grafiku tisku (pozor: grafika by měla být zrcadlena symetricky kolem středu grafiky)

Comment